Al voordat we dit blog gingen schrijven was al duidelijk dat het voor onze collega John lastig zou worden om één typische werkdag te omschrijven. Onze werkzaamheden verschillen namelijk enorm: soms zijn we een hele dag bij één klant, bezoek je drie bedrijven op een dag en zit je het grootste gedeelte van je dag achter het stuur, en soms werk je op kantoor een rapportage uit.

Werken voor opdrachtgevers

“Een doorsnee dag bestaat eigenlijk niet”, legt John uit. “Het werk dat ik doe is klant- en projectgebonden. Dat betekent dat ik soms meerdere dagen achter elkaar op dezelfde locatie werk, maar dat er soms ook dagen bij zitten dat ik twee of drie opdrachten uitvoer bij verschillende bedrijven.”

John heeft als doel om enigszins binnen kantooruren te werken, maar hij is ook de eerste om aan te geven dat dat niet altijd gaat. “Niet iedere installatie kan stilgelegd worden tijdens normale uren”, gaat hij verder. “Zo heb ik wel eens gewerkt in een casino. Dat moest gebeuren tijdens sluitingstijd, dus tussen 2 en 7 uur ’s ochtends. Ook operatiekamers in het ziekenhuis kunnen niet zomaar ‘dicht’; daar worden maandag tot en met zaterdag zo veel mogelijk volgepland, dus moet ik daar vaak op zondag aan het werk.” Ook wanneer er deadlines in het spel zijn kan het nogal eens voorkomen dat John buiten kantooruren werkzaam is.

Inregelen, adviseren en rapporteren

Na het inregelen volgt de rapportage. “Dat is ons product”, vertelt John. “In tegenstelling tot de metselaar die een muurtje metselt is ons werk niet zichtbaar maar voelbaar. Daarom maken wij rapportages, waarin we meetgegevens, adviezen en gebreken vastleggen. Mijn doel is altijd om een project voor 100% op te leveren. Ik heb graag zo veel mogelijk contact met mijn opdrachtgever; zo kan ik tijdens mijn aanwezigheid al aangeven dat ik bepaalde dingen constateer en kan ik die desgewenst verhelpen. Soms accepteert de opdrachtgever bepaalde gebreken, bijvoorbeeld als die geen directe gevolgen voor persoon of ruimte hebben.”

Werken voor veel verschillende opdrachtgevers betekent ook dat John regelmatig in de auto zit. “Daar moet je wel tegen kunnen, maar ik vind het geen probleem”, zegt hij. “Alhoewel ik hoofdzakelijk werk in Noord-Brabant en Limburg werk ik namens installateurs ook voor klanten die landelijk actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan Lidl, Hema en McDonalds.”

Bijdragen aan veiligheid

Je ziet – voor John bestaat er geen doorsnee dag; iedere werkweek bestaat uit bezoeken op verschillende uiteenlopende locaties bij verschillende bedrijven. “Bij iedere klant ga ik op zoek naar die 100% oplevering”, zegt John tot slot. “Het werk dat ik iedere dag weer doe draagt bij aan de veiligheid van bedrijven, producten en de mensen die er werken of komen. Dat geeft een goed gevoel.”