Geluidsmetingen

Om het geluidsniveau van diverse bronnen te bepalen beschikt Hitse over de juiste apparatuur om dit te kunnen meten.

De apparatuur is geschikt om zowel gewogen als ongewogen geluidsdrukken te meten.

Middels de apparatuur kan worden bepaald of een waarde de norm overschrijdt en eventuele geluidshinder kan eenvoudiger worden opgespoord.

De metingen worden uiteindelijk verwerkt in een rapportage. De rapportage wordt tevens voorzien van een conclusie en indien nodig, een onafhankelijk advies.