Luchtzijdig en waterzijdig inregelen

Een lucht- of waterbehandelingsinstallatie (HVAC) kan pas naar behoren functioneren wanneer deze optimaal is ingeregeld. Het inregelen van een installatie is van noodzakelijk belang voor het behalen van een behaaglijk binnenklimaat en energetische aspecten.

Hitse verzorgt op professionele wijze het inregelen van uw klimaattechnische installatie en beschikt over de nieuwste, volledig gekalibreerde meetapparatuur. Door haar reeds tien jaar lange meetervaring voorziet zij haar klanten van betrouwbare en werkelijke meetresultaten.

De normale procedure is dat een opdrachtgever Hitse voorziet van de meest up-to-date tekeningen met daarop alle ontwerpwaardes. Bij aanvang op een project worden eerst alle uitblaaspatronen conform opgaaf gecontroleerd en (indien nodig) ingesteld. Vervolgens is Hitse verantwoordelijk voor het inregelen van alle ontwerpwaardes waarbij zij alle op- en/of aanmerkingen inventariseert en tezamen met de metingen in een verslag samenvat. Klik hier voor een voorbeeldrapportage.

Na het inregelen zal een luchtbehandelingskast worden gecontroleerd op functionaliteit. Alle gegevens worden opgenomen en de externe drukken worden gemeten. Tevens wordt in dit stadium (indien van toepassing) de drukinstelling bepaald. Immers met invoeren van de juiste druk instelling staat of valt het gehele functioneren van een installatie.

Het streven is een zo hoog mogelijk comfort behalen bij een zo gunstig mogelijk energieverbruik.

Tijdens inregelen schroomt Hitse er niet voor een adviserende rol in te nemen bij het optimaliseren van een klimaattechnische installatie. Alle knel- of verbeterpunten zullen worden aangedragen.

De gehele inregeling geschiedt uiteraard in nauwlettend samenwerkingsverband waarbij communicatie bij Hitse hoog in het vaandel staat.

Hitse treedt op als onafhankelijk en objectief. Hitse is tevens gespecialiseerd in het oplossen/visualiseren van klimaatklachten in gebouwen. Heeft u last van droge ogen, warmte- koude- en/of tochtklachten of is het in uw kantoor gedurende de dag vordert onbehaaglijk? Benader dan Hitse voor een onafhankelijk advies!

Bij Hitse is uw uitdaging onze uitdaging en staat u er niet alleen voor!